Firma Just-And Andrzej Błachowicz

jest przedstawicielem renomowanych firm produkujących najwyższej jakości produkty przeznaczone do hodowli ptaków.

Czytaj więcej

Produkty Happs

Zadbaj o higienę swojego pupila i odpowiednią ochronę przed kleszczami z produktami HAPPS

Czytaj więcej

Zima tuż, tuż!

Przygotuj się na sezon zimowy zaopatrując się w karmy, przysmaki i akcesoria
do dokarmiania dzikich ptaków zimujących

Czytaj więcej

Quiko - Ardap 750 ml(preparat na pasożyty zewnętrzne)

ID produktu: 826
Cena brutto: 50,00  zł
Dostępność:
dostępny
Czas realizacji:
Wysyłka w 24 godziny
Waga produktu:
0.8 kg

Ardap 750 ml

Preparat zwalczający owady i pasożyty.


  • Ardap to uniwersalny a zarazem bardzo skuteczny preparat zwalczający robactwa m.in.: mrówki, osy, pchły, piórojady i komary.
  • Działa natychmiastowo i długotrwale – aż do 6 tygodni!
  • Aby jego działanie było skuteczne, należy go rozpylić w kilku miejscach w klatce, wolierze dla ptaków, lub gołębniku.
  • Zabija nie tylko robactwo ale także nieprzyjemny zapach.
  • Należy uważać, by preparat nie dostał się bezpośrednio do oczu gołębi
  • Przed zastosowaniem preparatu zalecane jest usunięcie ptaków ze spryskiwanych miejsc.
  • Budki lęgowe oraz wnętrza klatek powinny zostać spryskane Ardapem, ponieważ usuwa wszystkie insekty i zabezpiecza spryskaną powierzchnię na okres 6 tygodni.
  • Stosowanie ardapu zalecane jest przy sprzątaniu klatek, do dokładnego spryskania rogów szuflad w których tworzą się siedliska insektów żerujących na resztkach jedzeniach, piórach oraz odchodach.
  • Niezbędny przy adaptacji klatki po dłuższym okresie nieużytkowania.
  • Bardzo przydatny do sprzątania klatki w której siedziały ptaki w okresie kwarantanny.Stosowanie: Miejsca preferowane przez szkodniki spryskać sprayem ARDAP z odległości około 30 cm, aż ich powierzchnia będzie lekko wilgotna. Jednorazowy natrysk pozwala uzyskać trwały efekt do 6 tygodni. Przed użyciem wstrząsnąć. Po użyciu zapewnić odpowiednią wentylację. Nie rozpylać na wilgotne powierzchnie. Używaj środków owadobójczych bezpiecznie! Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem!

Substancje czynne: permetryna (8,2 g/kg), pyriproxyfen (1,0 g/kg), piperonylobutoksyd (10 g/kg).

Ostrzeżenia: H222 Skrajnie łatwopalny aerozol; H315 Działa drażniąco na skórę; H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; H319 Działa drażniąco na oczy; H336 Może wywoływać uczucie senności, lub zawroty głowy; H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; P102 Chronić przed dziećmi; P260 Nie wdychać pyłu, dumy, gazu, mgły, par, rozpylonej cieczy, P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę, lub na odzież. 


Opakowanie 750 ml.