Bactazol 500 ml (dezynfekcja)

ID produktu: 1173

Bactazol 500 ml (dezynfekcja)

ID produktu: 1173
Cena:55,00 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka do 24h

Waga produktu: 0.6 kg

Quiko - Bactazol
preparat do obszernej dezynfekcji.

* Działanie bakteriobójcze ( Salmonella, bakterie E-coli ) i grzybobójcze.
* Na pasożyty ( pchły, wszy, roztocza ).

Zastosowanie:
Zapobiegawczo: 1 raz w tygodniu.
W przypadku bakterii i pasożytów: 3 razy w 3- dniowych odstępach.

Przed zastosowaniem Bactazolu powierzchnie dezynfekowane powinny być suche.
Zwierzęta nie powinny mieć kontaktu z dezynfekowanymi przedmiotami przez minimum 20 minut po użyciu preparatu.
Po użyciu Bactazolu przedmioty z którym zwierzę ma bezpośredni kontakt ( żerdzie, miski ) powinny być spłukane wodą.
Wdychanie lub połknięcie może podrażniać drogi oddechowe, przewód pokarmowy i oczy, a także może powodować zawroty i bóle głowy.

Dawkowanie i stosowanie w gospodarstwie domowym i drobnym chowie zwierząt: w celu zapobiegania 1 raz w tygodniu należy spryskać mieszkanie (meble, dywany itp.). Puste klatki, woliery spryskać po czyszczeniu tak, by wszystkie części były wilgotne. Bactazol powinien być stosowany jako środek zapobiegawczy, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się patogennych mikroorganizmów już na samym początku. W około 20 C preparat schnie w ok. 15 minut. Temperatura zapłonu zgodnie z DIN 51755 24 C. Nie stosować więcej niż 50 ml/m2. Przed użyciem przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Nie rozpylać w otwartym ogniu. Szkło akrylowe (plexi) oraz farby bezalkoholowe mogą zostać naruszone pod wpływem preparatu. Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta! Usunięcie niechcianego pokrycia na poddawanych obróbce powierzchniach jest możliwe przez przemywanie dostępnymi na rynku, uniwersalnymi środkami czyszczącymi. 

100 g roztworu zawiera: Propan-2-ol 45 g; Propan-1-ol 30 g; Chlorek benzylo-c-12-18-alkilidimetyloamoniowy 0,05 g; rozpuszczalniki, stabilizatory, substancje zapachowe.

Strumień i opary są łatwopalne. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować senność i zawroty głowy. Trzymać z daleka od źródła ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłony. Nie palić. Używać okularów ochronnych. Stosować wyłączenia na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie kontaktu z oczami: delikatnie płukać woda przez kilka minut. Jeśli to możliwe, wyjmij soczewki kontaktowe. Natychmiast zgłoś się do lekarza. Przechowywać preparat zawsze zamknięty. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawiera propan-1-ol, propan-2-ol.


Nie używać bezpośrednio na zwierzęta.
Opakowanie 500 ml.


Inne produkty w tej kategorii