Regulamin konkursu


Regulamin Konkursu „Mój Pupil”


  Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Just-And Andrzej Błachowicz, www.hodowlapapug.pl , 42-229 Częstochowa, ul. Bukowa 9/11, NIP 573 274 54 52.

 2. Celem konkursu jest wyłonienie autora najbardziej kreatywnego zdjęcia konkursowego w kategorii „Mój Pupil”.

 3. Czas trwania: 10.08.2018 r. - 10.09.2018 r.

 4. Sponsorem nagrody jest Just And Andrzej Błachowicz, 42-229 Częstochowa, ul. Bukowa 9/11.

 5. Konkurs przeprowadzony będzie wyłącznie w internecie, za pośrednictwem profilu Facebook-owego https://www.facebook.com/hodowlapapugpl/ .

 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.

 7. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

 8. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.


  Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

 9. Zadaniem konkursowym jest umieszczenie w komentarzu dowolnej fotografii przedstawiającej domowego pupila, niekoniecznie papugi.

 10. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy „Lubiący” stronę Just-And : Hurtownia Zoologiczna, Hodowla Papug na portalu Facebook.

 11. Każdy uczestnik konkursu, może przesłać jedno zgłoszenie w postaci zdjęcia umieszczonego w komentarzu pod postem konkursowym na stronie sklepu na Facebook'u.

 12. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez niezależną Komisje Konkursową powołaną przez organizatora.


  Nagrody:

 1. Nagrodami w konkursie będą bony o różnych wartościach na zakupy w sklepie www.hodowlapapug.pl oraz jednorazowa, pojedyncza, darmowa przesyłka przy kolejnym zamówieniu:

 • Pierwsze miejsce – Bon o wartości 300 złotych.

 • Drugie miejsce – Bon o wartości 200 złotych

 • Trzecie miejsce – Bon o wartości 100 złotych

 • Miejsca 4.-10. – Darmowa pojedyncza przesyłka (31,5 kg) przy kolejnym zamówieniu.

 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/hodowlapapugpl/ zamieszczą komentarz, zawierający dowolną fotografię przedstawiającą swoje domowe zwierzątko.

 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 3. Laureaci konkursowi zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem Portalu Facebook najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu.  Dane osobowe uczestników konkursu:

 1. Dane osobowe pozyskane przez organizatora podczas trwania konkursu, będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celach konkursowych, m. in. do przekazania nagród wyróżnionym w konkursie użytkownikom.


  Postanowienia końcowe:

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, np. przedłużenia czasu trwania konkursu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.hodowlapapug.pl

Nasze promocje